20221005 – REANIMATIE CBS 2022 – 23 september – 5 oktober 2022

REANIMATIE 2022

Dit jaar organiseren we weer reanimatiecursussen. Dankzij goede ervaringen hebben we wederom gekozen voor een samenwerking met “Rode Kruis Westelijke Mijnstreek”.

De reanimatiecursus is een CBS-activiteit, wat betekent dat het CBS betaalt en het daarom alleen voor CBS-ers is. Je hoeft hiervoor geen CeBuSta-lid te zijn. Wij hopen wederom op een grote deelname. 

De ingevulde inschrijfformulieren voor de Reanimatiecursus 2022kunt u in sturen naar ActiviteitenPVCebusta-Heerlen@CBS.nl. De inschrijfformulieren kunt u hieronder downloaden.

Wij willen u er op wijzen dat de sluitingsdatum voor inschrijving is op donderdag 1 september 2022. Formulieren die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. 

Het bestuur van PV Cebusta-Heerlen

i.o.v Directie CBS.

 INSCHRIJFFORMULIER REANIMATIE 2022.docx