Collectieve autoverzekering bij Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd)

Nationale Nederlanden heeft aangegeven dat zij bovengenoemde verzekering per de contractsvervaldatum niet verlengen. Verzekeringsmaatschappij Allianz Nederland is bereid uw verzekering over te nemen. De premie die u betaalde bij Nationale Nederlanden blijft hierdoor nagenoeg ongewijzigd. Eventuele schades in het afgelopen verzekeringsjaar bij Nationale Nederlanden kunnen wel van invloed zijn op de premie.

Wat verandert er voor u:

  • De polisvoorwaarden worden de polisvoorwaarden van Allianz
  • U krijgt rechtstreeks van Allianz de nieuwe polis, nota en groene kaart
  • Indien u ons in het verleden heeft gemachtigd voor automatische incasso, gaat deze automatische over naar Allianz. Indien u dit niet wenst, verzoeken wij u vriendelijk om binnen twee weken te reageren