Contact Opnemen

Voor vragen, suggesties of opmerkingen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met BestuurPVCeBuSta-Heerlen@CBS.nl

Inschrijven voor activiteiten kan via ActiviteitenPVCebusta-Heerlen@CBS.nl

Personeelsvereniging CeBuSta Heerlen

In de loop van 1974 werd in Heerlen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevestigd. Op 15 augustus 1977 werd voor de CBS-personeelsleden de Personeelsvereniging Cebusta-Heerlen (kortweg PV Cebusta-Heerlen) opgericht. In de statuten werd het volgende vastgelegd.

“De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen en het verstevigen van het onderlinge contact tussen de personeelsleden van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen.

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen en door het geven van contact-, ontwikkelings- en ontspanningsavonden, het vormen van clubs en verder door andere middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

Verantwoording

Eenmaal per jaar legt het bestuur in de Algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het tot dan gevoerde bestuurlijke én financiële beleid.

Regionale samenwerking

Met de besturen van andere personeelsvereningen in de Parkstadregio wordt samengewerkt. Daartoe is het Platform regio-overleg personeelsvereningen (Pro) gevormd.